Kleine blusmiddelen

Ook brandblussers vallen binnen ons assortiment


Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Daarvoor maakt u gebruik van een brandslanghaspel of een draagbaar blustoestel. Deze moeten in goede staat zijn en functioneren als u ze nodig heeft. Om er zeker van te zijn dat de blusmiddelen werken zoals mag worden verwacht, is goed en regelmatig onderhoud van belang.

 

“In geval van brand weet 90% van de ondernemers deze brand zelf te blussen of onder controle te krijgen met behulp van een draagbare brandblusser of brandslanghaspel”

 

Uw blusmiddelen zijn veiligheidsproducten waarvan u hoopt dat u ze nooit nodig zult hebben. Maar in voorkomend geval moeten ze het zeker doen. Om die reden is preventief onderhoud aan blusmiddelen van groot belang.

 

 

Keuring & onderhoud van brandblussers (NBN S-21 050) en brandslanghaspels 

Regelmatig (jaarlijks) onderhoud van blusmiddelen is verplicht. Solid Systems heeft vakbekwame monteurs met ervaring in het onderhouden, repareren en reviseren van blusmiddelen.


 

Onderhoud van blusmiddelen,

wat houdt dat in?

 

 

 

Poederblussers

Jaarlijkse controle, bij tien jaar revisie, leeghalen van de brandblusser t.b.v. inwendige inspectie, nieuwe poeder vulling. Na 20 jaar afkeur en vervanging.

 

CO2 blussers

Jaarlijkse controle, bij tien jaar revisie, brandblussers afsturen naar het stoomwezen voor herkeuring, een wissel brandblusser tijdelijk bij de klant plaatsen. Na 20 jaar afkeur en vervanging.

 

Schuimblussers

Jaarlijkse controle, uitgebreid onderhoud iedere vijf jaar, leeghalen van de schuimblusser inwendige inspectie, nieuwe vulling, bij tien jaar revisie, leeghalen van de blusser inwendige inspectie, nieuwe vulling. Bij het uitgebreid onderhoud op 15 jarige leeftijd leeghalen van de schuimblusser, inwendige inspectie, nieuwe vulling.

 

 

Brandslanghaspels

Totale controle op de staat van de brandslanghaspel, lagers, kranen, remtest, debietmeting, controle van de slang. Iedere vijf jaar moeten brandslanghaspels  worden getest op de maximale werkdruk.

 

Voorkom problemen

Periodiek onderhoud voorkomt problemen. Soms worden er tijdens het onderhoud ook defecten aan het blusmiddel ontdekt, deze kunnen dan meteen gerepareerd worden om er voor te zorgen dat het blusmiddel in geval van brand werkt zoals beoogd.

 

Eigen veiligheid eerst

Let bij een beginnende brand altijd op uw eigen veiligheid. Houd steeds in de gaten of u zonder moeite en gevaar de ruimte kunt verlaten. Als u merkt dat u de beginnende brand niet langer kunt beheersen, verlaat dan direct de ruimte en doe de deur achter u dicht.

 


Voorkom problemen

Periodiek onderhoud voorkomt problemen. Soms worden er tijdens het onderhoud ook defecten aan het blusmiddel ontdekt, deze kunnen dan meteen gerepareerd worden om er voor te zorgen dat het blusmiddel in geval van brand werkt zoals beoogd.

 

Eigen veiligheid eerst

Let bij een beginnende brand altijd op uw eigen veiligheid. Houd steeds in de gaten of u zonder moeite en gevaar de ruimte kunt verlaten. Als u merkt dat u de beginnende brand niet langer kunt beheersen, verlaat dan direct de ruimte en doe de deur achter u dicht.

 

Wat hierboven staat beschreven is een beknopte opsomming van uit te voeren onderhoud aan kleine blusmiddelen. In de praktijk wordt er met een gedetailleerde aftekenlijst gewerkt welke na het onderhoud aan het logboek wordt toegevoegd.

 

Onderhoud moet geschieden volgens de normen NBN S-21 050 en moet worden uitgevoerd door een deskundig persoon.