Noodverlichting


Is onderhoud aan uw noodverlichting verplicht? De aanwezige noodverlichting en vluchtroute aanduiding dient adeqaat beheerd, gecontroleerd en onderhouden te worden. Solid Systems beschikt over vakbekwame monteurs die voor u het onderhoud kunnen verzorgen.

 

Men gaat er vaak ten onrechte vanuit dat, wanneer er noodverlichting aanwezig is, de veiligheid voldoende gewaarborgd is. Noodverlichtingsarmaturen hebben echter regelmatig defecten zoals verouderde accu's met onvoldoende capaciteit of kapotte lampen.

Daarnaast wordt tijdens het jaarlijks onderhoud gecontroleerd of de vluchtroute klopt, de pictogrammen up-to-date zijn, en of er voldoende noodverlichting aanwezig is.

 

Waarom jaarlijks onderhoud noodverlichting?

  • Om de werking van uw noodverlichting te garanderen.
  • Om defecte en/of lege accu's te controleren en/of te vervangen.
  • Om defecte lampen te controleren en/of te vervangen.
  • Om extra kosten aan armaturen door defecten te voorkomen.
  • Om te controleren of de vluchtroute nog klopt.
  • Om aansprakelijkheid te voorkomen in geval van calamiteiten.
  • Omdat het verplicht is.

 

Onderhoud voor noodverlichting dient aan onderstaande eisen te voldoen:

  • Jaarlijkse inspectie van de functionaliteit. Hierbij vindt een visuele inspectie plaats op beschadigingen, vervuiling en veroudering. Waar nodig wordt dit gecorrigeerd. Ook wordt het pictogram gecontroleerd en wordt bekeken of het armatuur nog goed zichtbaar is.
  • Jaarlijks testen van de functionaliteit. Hierbij wordt gecontroleerd of de lamp en het armatuur technisch nog goed functioneren en in werking treden bij spanningsuitval.
  • 3-Jaarlijks testen van autonomie van de accu. Er vindt een controle plaats of het armatuur nog een autonomie behaalt van 1 uur door het spanningsloos maken van de installatie. 

 

“Door tijdig lampen en accu's te vervangen, voorkomt u onnodige schade en extra kosten aan printplaten en armaturen”

 

Wat verstaat men onder noodverlichting?

Noodverlichting is verlichting die in werking treed, wanneer de normale verlichting als gevolg van een stroomstoring uitvalt. Zij wordt daarom gevoed met een bron die onafhankelijk is van de bron die de normale verlichting voedt.

 

De functie van noodverlichting?

De aanwezigheid van noodverlichting zorgt in belangrijke mate voor om een veilige situatie voor bezoekers en werknemers te creëren. Daarnaast kunnen hulp- en blusmiddelen worden gelokaliseerd en gebruikt en tenslotte kan men de vluchtroute vinden en deze veilig naar de uitgang volgen.